Opłata jest pobierana za wysłanie SMS-a

SMS na numer 92555 koszt to 30,75zł brutto (25zł +23% VAT)